Wild Water Fishing AB grundades år 2003 och är ett företag som erbjuder guidade sportfisketurer i Skandinavien.

De huvudsakliga områdena vi utgår ifrån är:
o    Bornholm/ Simrishamn (trollingfiske i havet efter lax och havsöring)
o    Stockholms skärgård (spinnfiske efter gädda, havsöring, gös och abborre)
o    Väröy/Lofoten (havsfiske efter hälleflundra, torsk och sej)

Vi är i dagsläget 3 st delägare som alla har gedigen kunskap om fiske och har full behörighet där respektive guide utgår ifrån. Alla har länge jobbat med fisketurism och har stor erfarenhet av att ta väl hand om gästernas olika önskemål. Alla 3 delägarna verkar som fiskeguider.

Vår vision är att vara och agera enligt devisen ”A Professional  Guidecompany” i alla lägen.

Vi följer givetvis de olika regler om fisket som finns på de olika platserna vi verkar på. Viktigt för oss är att inte utarma fiskebestånden utan att verka för att de helst på egen naturlig väg kan reproducera sig och utöka i antal över tid. En rätt utövad Catch & Release är viktigt för oss som vi visar och instruerar våra gäster på turerna.

Wild Water Fishing har högt ställda förväntningar på en positiv och expansiv fisketurism i Norden som förhoppningsvis leder till många fler arbetstillfällen. Politiker och andra intressenter är varmt välkomna till en dialog om hur det skulle kunna bli möjligt.